who we are

- VỀ CHÚNG TÔI -

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

HPM.JSC “Chúng tôi tối ưu hóa hệ thống tài sản, gia tăng giá trị hình ảnh và tích lũy niềm tin cho khách hàng theo nền tảng thời gian.”

BỀ DÀY LỊCH SỬ

HPM.JSC Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý các chuỗi Tòa nhà cao tầng tại Hà Nội và các thành phố khác. HPM cùng đội ngũ những Chuyên gia đầu nghành cam kết sẽ đem lại cho Khách hàng những giá trị tích lũy đích thực

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HPM.JSC Xúc tiến đầu tư thương mại, huy động vốn, đầu tư, xây dựng Quản lý và Kinh doanh bất động sản, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đào tạo, xây dựng hệ thống quy trình quản lý khai thác bất động sản

CHUYÊN NGHIỆP

KINH NGHIỆM CHUYÊN SÂU

 

HỆ THỐNG HÓA TÀI SẢN - GIA TĂNG GIÁ TRỊ HÌNH ẢNH

TẠO NIỀM TIN CHO KHÁCH HÀNG TRÊN NỀN TẢNG THỜI GIAN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

some work

- DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI -

Các Dự án nổi bật của HPM.